S   A   X      I   S      F   U   N

 

A five part method for saxophone

(for the moment only in Dutch, other languages on request)

 

In 225 exercises from the beginnings to a medium level

 

 

SAX IS FUN is my second saxophone school. The first one, in two volumes, was published during the 1990s by Musica Mundana in Deurne, Netherlands and is not in print anymore.

From the very succes-full first saxophone method I have learned a lot.

This new experience led to the development of

 

S A X   I S   F U N

 

SAX IS FUN =    an easy going, step by step-saxophone school

SAX IS FUN =    suited for any pupil

SAX IS FUN =     music from classical to popular

SAX IS FUN =    chord symbols for keyboard accompaniment to each exercise

SAX IS FUN =    interesting facts on theory, music and the saxophone

SAX IS FUN =    a clear and nice lay-out

 

In SAX IS FUN deel 1 leer je:

= hoe de noten B, A, G, C, Cis, F, Fis, E en D gespeeld worden

= wat een G-sleutel is

= wat een maatsoort is

= wat een maat is

= kwartnoten, halve noten, drietelsnoten en hele noten kennen

= wat rusten zijn en hoe ze uitzien

= hoe je een boogje boven of onder noten moet spelen

= hoe de noten D, E, F en Fis met octaafklep gespeeld worden

= wat een kruis is

= twee verschillende herhalingstekens

= wat een opmaat is

 

In SAX IS FUN deel 2 leer je:

= hoe de noten G, A, B en C met octaafklep gespeeld worden

= hoe de lage C gespeeld wordt

= wat een mol is

= twee grepen voor Bes

= de Es

= wat een herstellingsteken is

= een aantal Italiaanse woorden die in de muziek veel gebruikt worden

= wat een toonladder is

 

 

In SAX IS FUN deel 3 leer je:

= wat een achtste noot is

= hoe je 3/8, 4/8 en 2/4 maatsoorten telt en speelt

= hoe je een kwartnoot met een punt erachter telt en speelt

= allerlei ritmes met achtste noten

= hoe de noten Gis en As gespeeld worden

= dat je de Gis heel vaak kunt vasthouden

= wat Tf is en hoe je die speelt

= wat een metronoom is

= wat metronoomaanduidingen zijn

= wat piano en forte betekenen

= hoe je de hoge D moet spelen

= toonladders met drie voortekens spelen

In SAX IS FUN deel 4 leer je:

= een nieuwe greep voor Bes of Ais

= wat triolen zijn

= hoe je 6/8 maat telt en speelt

= wat Tc is en hoe je die speelt

= wat zestiende noten zijn en hoe je ze speelt

= ritmische figuren met zestiende noten

 

In SAX IS FUN deel 5 leer je:

= hoe je Ğalla breveğ maat telt en speelt

= wat syncopen zijn en hoe je ze speelt

= hoe je de hoge Es, E en F op je saxofoon speelt

= hoe je de lage Cis, B en Bes op je saxofoon speelt

= wat crescendo en decrescendo of diminuendo is

= alle toonladders tot en met drie voortekens spelen

 

 

 

Order SAX IS FUN at t.verhiel@home.nl

 

Back to Ton Verhiel ME